top of page

Sürdürülebilir kalkınmanın ancak sürdürülebilir çevre ile sağlanacağını benimsemiş olup, faaliyetlerimizde oluşabilecek olan çevreye  zararı minimize etmeyi hedef edinmiş bulunmaktayız. Çevre ile ilgili olarak yenilikçi ve sürdürdülebilir bir gelişim sağlamayı amaç edinmiş bulunmaktayız.

- Çevre ile ilgili tüm uluslararası şartlara uyum sağlama,

- -Ürünlerinin çevre profilini geliştirecek sürdürülebilir yeniliklerle tüketiciyi mutlu etmek,

- Su tüketimini minimuma düşürme,

- Çevre dostu ürünler üretmek,

- Atık su miktarında azalma,

- Enerji tasarrufu sağlamak,

- Enerji tasarrufunu sağlarken, aynı zamanda daha az kaynak tüketimine destek vermek,

- Kullanılan ambalajların geri kazanımı,

- Sosyal sorumluluk programları ile yaşamı iyileştirmek,

- Nal-Kon Kimya üretiminden çıkan atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesi için kendi arıtma tesisi ve içinde bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi’nin arıtma hizmetinden faydalanmaktadır.

Çevre Koruma Vakfı ile işbirliği içinde olup, ambalaj atıklarının geri kazanımına katkı sağlamış bulunmaktayız.

bottom of page