top of page

Sıkça Sorulan Sorular

Suyun neden olabileceği olası riskleri tamamen ortadan kaldıracak şekilde koruyucu kimyasallar yardımı ile sistemin en uygun kontrol parametrelerinde çalışmasını sağlamaktadır.

Su Şartlandırma Nedir?

Düzenli Bakım Yapılmadığında Oluşabilecek Sorunlar Nelerdir?

Korozyon,Birikinti oluşumu,köpürme ve buhar ile birlikte su sürüklenmesi,depozitlenme (Askıda katıların çökelmesi),bakteriyel kirlenme (Fouling)

Korozyon Nedir?

Korozyon, sistemde bulunan metallerin elemental formdan doğadaki hallerine elektrokimyasal yolla dönme işlemidir. 

Birikinti (Scale) Nedir?

Su içinde çözünmüş halde bulunan katı maddeler belli koşullar altında su fazından ayrılarak bulunduğu yerlere çökelme eğilimine girerler. Normalde tuz, şeker gibi bildiğimiz katılar su içinde ısındıkça daha fazla çözünürler. Bunun aksine soğudukça da kristallenirler. Sularda en çok sorun yaratan kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat, silisli birikintiler ise tam tersine hareket eder. Normalde bir çökelme eğilimi olmadığı halde su ısındığında çözünürlüklerini kaybederek birikinti oluşturma eğilimine girerler.

Bakteriyel Kirlenme  Nedir?

Doğada sulu ortamda yaşam faaliyetlerini sürdüren canlılar endüstriyel tesislerde de eğer önlemleri alınmazsa problemleri üreyerek sıkıntı yaşatacak seviyeye getirebilir. Bakteriyel kirlilik korozyonu, ciddi ısı yalıtımı nedeni ile birikinti oluşumunu hızlandırır.

Su İşletmeye Alınmadan Önce Hangi İşlemlerden Geçmelidir?

Tortu temizliği,Dinlendirmeler,Havalandırma,Çöktürme,Filtrasyon.

Su Yumuşatma Yöntemleri Nelerdir?

Kireç-Soda yöntemi,Reçine esaslı su tasviye cihazları,Deiyonize cihazlar,

Reseve osmos sistemi.

Depozitlenme  Nedir?

Suda askıda bulunan katı maddelerin sistem iç dinamiklerine bağlı olarak belirli bir yerde çökelmeleri, toplanmalarına depozitlenme denilmektedir.

Su Şartlandırma Programını Uygulamanın Firmamıza Kazancı Nedir?

Suda oluşabilecek kireç, korozyon gibi problemlerin önlenmesi,verimli ısı ​

transferi,kazanın periyodik temizliği,yakıt giderlerinin düşürülmesi,daha fazla 

döngü ve daha az su kullanımı vb.  Su şartlandırma programları firmaların 

uzun vade de kazanlarını sorunsuz kullanabilmesi çok önemlidir ve ciddi 

kazanç sağlamaktadır.

Havuz Suyunu Kirletici Maddeler Nelerdir?

Saç,Tekstil artıkları,Deri pulları,Yağ,Sabun artıkları,Merhemler,Güneş kremleri,Mukus,Salya, İdrar, Çeşitli mikroorganizmalar vb.

Havuz Suyu Neden Şartlandırılır?

Bakteri ve virüsleri tahrip, yosun üremesini kontrol, organik maddeleri bertaraf,

hoş olmayan koku ve su rengini yok etmek vb. Havuzu insan sağlına uygun 

hale getirebilmek ve insan sağlığını riske atacak durumları önlemek amacı ile

düzenli olarak bakım yapılmalıdır.

Alkalinite Nedir?

Alkalinite, suyun asit tamponlanma kapasitesinin miktarsal ölçüsüdür ve suyun pH değişimine gösterdiği direncin derecesidir. Su içerisinde çözünmüş bulunan karbonatlar, bikarbonatlar ve hidroksitlerin toplam değerini ifade eder.

Bağlı Klor Nedir?

Klorun bir organik yapı içine girerek onun parçalamadan önceki hali'dir.

Havuz Sularında pH neden önemlidir?

pH havuz suyuna dezenfeksiyon amacı ile atılan klorun su ile reaksiyona girerek bakteriyi

öldürecek olan Hipokloröz asit’e ve hipoklorit iyonuna dönüşmesinde etkin rol oynar.

CL2 + H2O <=>HCL + HOCL

                       (HCL: Hidroklorik Asit) (HOCL: Hipokloröz Asit)

 HOCL <=> H+ + OCL–

                 (H+ : Hidrojen iyonu) ( OCL– : Hipoklorit iyonu)

Soğutma Kulesi Nedir?

Sistemden gelen sıcak suyun dolgu üzerine püskürtülmesi ile ısının atmosfere verilerek

ortamdan uzaklaşması ile soğuma sağlar. Soğutma kulesi bir ısı uzaklaştırma ünitesidir.

İçinden geçen suyun bir kısmının buharlaşmasını sağlayarak sistemdeki istenmeyen ısıyı atmosfere verir.

Antiskalant Nedir?

Ters ozmoz cihazı besi suyuna dozlanan “Antiskalant” kimyasalının türü ve dozlama miktarı, ters ozmoz mambranlarının bakımını azaltır ve ömrünü uzatır; bu sebeple “Antiskalant” ters ozmoz sisteminin vazgeçilmez kimyasalıdır.

bottom of page