top of page

Yüzme havuzlarına olan talebin giderek artması su kalitesinin sürekli izlenmesi gerekliliğini şartlandırma programının vazgeçilmez bir parçası yapmıştır. Türkiye, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki çok sayıdaki tesisiyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olup her yıl on milyondan fazla kişiyi ağırlamaktadır. Bu büyük ekonomik girdinin sürekliliğinin sağlanabilmesi için turistik bölgelerdeki yüzme havuzları iyi bir biçimde yönetilmeli ve işletilmelidir. Bu amaçla havuz suyu kalitesinin istenen standartlara ulaştırılabilmesi için uygulanması gereken mekanik ve kimyasal prosesler incelenmiştir. Bunun yanında farklı dezenfektan alternatifleri de araştırılmış ve su dengesi parametreleri değerlendirilmiştir. Çeşitli zamanlarda farklı havuzlardan havuz suyu numuneleri alınmış ve analiz edilerek standartları sağlayıp sağlamadığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar havuzlarda dezenfektan olarak en çok klorun (Cl) kullanıdığını göstermiştir. Klorun çoğunlukla gerekli standartları sağladığı halde belli zamanlarda standartların altında kaldığı tespit edilmiştir. Su yoluyla bulaşabilecek sağlık problemlerini önleyebilmek için havuzlarda sürekli ve sıkı bir yönetim programının uygulanması şarttır.

Havuz Suyu İçin Önerilen Değerler

* Serbest Cl (Klor)                   :0,8-2,0    ppm

* Bağlı Klor                               :max. 0,6 ppm

* pH                                            :7,20-7,80

* Toplam Alkali                       :50-100     ppm (CaCO3)

* Sertlik                                    :100-500   ppm (CaCO3)

* Toplam Çözünmüş Madd  :1500 ppm'den az olmalıdır.

Yüzme Havuzlarının Sınıflandırılması(Hacimsel)

-Özel Havuzlar<200 m3     Açık Havuzlar

-Oteller 200-3000m3          Kapalı ve Açık Havuzlar

-Umumi&Özel Havuzlar     400-3000m3

-Su Parkları  >3000m3         Açık Havuzlar

Tam bir su şartlandırma programı uygulayabilmek için su kapasitesinin hesaplanması gerekmektedir.

 Havuz Dizaynı İçin Önemli Parametreler

-Maksimum kullanıcı kapasitesi

-Tavsiye edilen havuz su sirkülasyon süreleri

-Maksimum sıcaklık

-Denge tankları

-Sirkülasyon&devir periyotları

Düzenli Bakımı Yapılmayan Havuzlara Örnekler

Yosunlaşma görülen havuz örneği

Su bulanıklığı görülen havuz örneği

Renkli havuz suyu örneği

Göz ve cilt tahrişine neden olan havuzlar

                                                                                           Havuzlarınızda karşılaştığınız  problemlerin nedeni, etkisi ve çözümleri için bize danışabilirsiniz. 

                                                                                                               Destek Hattı: (212) 533 18 83

bottom of page