top of page
Su Nedir?

Yaşamın temel taşlarından biri olan su, hidrojen ve oksijenden oluşmuş,içerisinde çeşitli maddeleri çözünmüş ve ya kollodial halde bulunduran kimyasal formülü  H2O olan bir maddedir.

                  H2 +1/2 O2      H2O + ısı   (Q = 57,798 kcal / mol gr) Reaksiyon sonucu ortaya çıkan ısı suyun oluşum ısısıdır.

Günümüz koşullarında endüstri sahasında su birçok amaçlı olarak kullanılmaktadır.Suyun endüstri amaçlı kullanılabilmesi için uygulanan yöntemlere de su ıslah yöntemi adı verilir.

Suda ellerimiz neden buruşur?

Deri hücrelerimiz sahip oldukları organeller ve maddeler nedeniyle çeşme suyundan daha yoğundur. Bu nedenle uzun süre suda kalındığında, deri hücrelerimiz içlerine su alırlar ve şişerler.Çünkü su ozmotik basınç sebebiyle, miktarca yoğun olarak bulunduğu ortamdan daha az yoğun olduğu ortama geçme eğilimi gösterir.Parmaklarımızın uç kısımları, parmak izlerini oluşturan deri kıvrımları nedeniyle,vücudumuzun diğer yerlerinden daha yüksek sayıda deri hücresine sahiptir. Derinin alt tabakası değişmeden kalırken,hücreleri hücreleri su alan üst tabaka şişer.Bu da deride büzüşmelere neden olur.

İçme Suyu Nedir?

Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde  doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan ve bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyoni,filtrasyon,çöktürme,saflaştırma ve benzeri işlemler  uygulanabilen parametri değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması ile elde edilen,satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya sunulan yeraltı sularıdır.

Neden Su Şartlandırma Yapılır?

Dünyada ve ülkemizde endüstrinin gelişmesiyle, buhar kazanları ve soğutma sistemleri işletmelerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Sistemlerin kışır ve korozyon oluşumuna karşı önlemini almak, bakım ve işletme masraflarını azaltmak için en etkili koruyucu yöntem su şartlandırmadır.

Su Şartlandırma İki Yöntem İle Yapılır:

1-  Ön Şartlandırma: Suyun filtrasyon, yumuşatma, demineralizasyon, ters osmoz gibi arıtma ünitelerinden geçirilmesi ile yapılır.Kışır oluşumunu önleyebilir yada yavaşlatabilir fakat kimyasal madde kullanımı olmadan tek başına çözüm olmamaktadır.

2-Kimyasal Şartlandırma:Hem kışır oluşumu hem korozyona karşı oldukça etkili bir yöntemdir.Suyun işletmelerde ve diğer kullanım alanlarında verebileceği zararları minimuma indirecek olan bir yöntemdir.İşletmenin ihtiyacına yönelik bir program seçilip, uygulanır.Doğru programların ve kimyasalların uygulanmadığı durumlarda ise işletme ciddi zararlara uğrayabilmektedir.

                 

 

 

             

Korozyona uğramış boru örneği

Kışır kalınlığının yakıt kaybına etkisi

İdeal koruma buhar kazanı içi

Uygulanan yanlış programlar sonucu, çeşitli işletmelerden almış olduğumuz parçalara örnekler

Kötü kimyasal koruma yapılmış kazana ait alev boruları

İyi bir kimyasal koruma yapılmış kondens geri dönüş hattı

Aynı anda korezyon ve taşlaşma gerçeklemiş kazan

Kondens dönüş hattı iç yüzey korezyonu

İç Yüzey Taşlaşmış soğuk su besleme hattı

Kireçlenmiş soğuk su besleme hattı

Kondens geri dönüş hatlarında galveniz boru kullanılması nedeni ile oluşan pitting korezyonu (Sıcak sularda kesinlikle galveniz boru kullanılmamalıdır.)

Taşlaşmış buhar kazanı dip tortu-çamur

Kötü kimyasal uygulanan kazandan çıkan dip tortu

Yanlış noktadan alınan ilave hat ile oluşan türbülans neticesindeki taşlaşma ve tıkanma

bottom of page