top of page

Sürdürülebilirlik

Çevre Politikamız

Sürdürülebilir kalkınma için en gerekli temel ölçüt kaynakların korunması ve yenilenebilir olmasıdır.Gelecek nesillerimiz için suyun geri kazanımı çok önemlidir.

Yaşadığımız çevreyi korumanın gerekliliğinin bilincinde olup,  gelecek nesillere iyi bir yaşam alanı bırakabilmenin ne kadar önemli olduğunun farkında olup, doğal çevremizin iyileştirilmesini işimizin bir parçası olarak kabul etmekteyiz.

- Çevre ile ilgili tüm mevzuatları yerine getirmeyi,

-Çevre dostu ürünler üretmeyi ve kullanmayı,

-Doğal kaynaklarımızı verimli kullanarak, atık su miktarında minimum seviyeyi hedef edinmeyi,

-Suyun geri kazanımını sağlamayı,

-Atık sular ile ilgili müşterilerimizi bilinçlendirmeye dayalı eğitimler vermeyi,

taahhüt ederiz.

bottom of page